Referenser

"Jag har anlitat MG Konsult & Revision AB under uppbyggnadsfasen av min firma och är mycket nöjd, utan denna hjälp hade jag aldrig hunnit lägga den tid som krävs på att utveckla min verksamhet".
Sverker Fryklund, Ägare

"Jag har anlitat MG Konsult & Revision AB sedan 2009. Min uppfattning är att företaget står för kompetens, service och lyhördhet".
Piotr Koppe, Fotograf tillika Ägare

"God kommunikation och service kännetecknar MG Konsult & Revision AB".
Lars Röstin, Ägare

"Jag anlitar MG Konsult & Revision AB med allt från bokföring, bokslut till inkomstdeklaration. Vid behov tar MG Konsult & Revision AB sig tid och pedagogiskt förklarar hur mitt företag går. Det känns tryggt och jag känner därför att jag kan koncentrera mig på mina uppdrag till fullo.".
Richard Persson, VD

"Trygghet och noggrannhet i kombination. Jag har haft stor hjälp av MG Konsult & Revision ABs kunskaper och insatser så att jag har kunnat att koncentrera mig på mina kunder".
Magnus Wikforss, Managementkonsult