Revision

Utifrån traditionell revision granskas ditt företags räkenskaper och förvaltning liksom avtals- och försäkringssituation.

MG Konsult & Revision ABs erfarenheter inom detta område innefattar bolagsformerna:

  • Aktiebolag
  • Bostadsrättsföreningar
  • Ekonomiska föreningar
  • Enskilda firmor
  • Handelsbolag
  • Ideella föreningar (idrottsföreningar, studentföreningar, intresseföreningar)
  • Pensionsstiftelser