Konsultation

Följande tjänster kan MG Konsult & Revision AB erbjuda dig som kund:

  • Redovisningstjänster: löpande bokföring, bokslut och årsredovisning.
  • Skattetjänster: inkomstdeklaration oberoende av din bolagsform, t ex inkomstdeklarationer för enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag liksom upprättande av K:10-blanketter.
  • Momshantering: upprättande av momsrapporter och skattedeklarationer.
  • Lönehantering: utbetalning av löner m.fl. ersättningar, framtagande av lönespecifikationer, kontrolluppgifter samt skattedeklarationer.
  • Faktureringshantering
  • Bolagsbildande eller omvandlande

Det är viktigt att påpeka att MG Konsult & Revision AB anpassar sitt utbud av tjänster utifrån dina behov som kund.

Även försäkringsärenden kan MG Konsult & Revision AB vara dig behjälplig med, då firmans samarbetspartners har mångåriga erfarenheter inom allt från pensions-, sjukvårds- till företagsförsäkringar.