MG Konsult & Revision AB

MG Konsult & Revision startade sin verksamhet december 2008. Företaget ägs och drivs av Mikael Gradlander, som efter avslutade studier till civilekonom vid Lunds Universitet år 2000 arbetat på två revisionsbyråer i Skåne av storleken topp-tio i Sverige.

MG Konsult & Revision AB har fyra verksamhetsområden:

  • konsultation
  • revision
  • analys
  • föredrag

Inom respektive område tillhandahålles tjänster som skräddarsys utifrån ditt behov som kund.

MG Konsult & Revision AB har en rad samarbetspartners inom bl.a. revision, redovisning, bank och försäkring. Genom dessa kontakter och genom medlemskap inom SRF som auktioriserad redovisningskonsult håller sig  MG Konsult & Revision AB uppdaterat med nyheter inom gällande lagstiftning, förändringar på skatteområdet m.m.